חן' הכל מישראל

n

כל הפרודוקטים שלנו מיובאים מישראל, והבשרים שלנו מיובאים מחווה כשרה בצרפת (כשר, חלק, גלאט, מהדרין מן המהדרין)